Sigorta Hukuku

sigorta tazminatları, hasarlar, sorumluluklar, primler, poliçe iptalleri,

Sigorta hukuku, sigorta işlemleri ve sigorta poliçelerine ilişkin yasal düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki ilişkileri düzenler ve sigorta sözleşmelerinin hükümlerini belirler. Bu hukuk dalı, sigorta poliçelerinin hazırlanması, yürürlüğe konulması, yorumlanması ve uygulanması gibi konuları kapsar.

Sigorta hukuku aynı zamanda sigorta tazminatları, hasarlar, sorumluluklar, primler, poliçe iptalleri, sigorta ihtilafları gibi konularda da hizmet verir. Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü de sigorta hukukunun alanına girer.

Sigorta hukuku, sigorta şirketlerinin ve sigortalıların haklarını ve yükümlülüklerini belirlerken, aynı zamanda tüketicilerin korunmasını da amaçlar. Bu nedenle, sigorta hukuku çerçevesinde sigorta poliçelerinin adil ve dengeli bir şekilde hazırlanması ve uygulanması önemlidir.