Faaliyet Detay

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA


Konut veya Çatılı İşyerleri Dışında Kalan Taşınmazlar İçin Kira Sözleşmeleri Nasıl Fesih Edilir-Sona Erdirilir ?
Kiracı Kira Sözleşmesi Sonunda Kiralamış Olduğu Taşınmazı Nasıl Teslim Edecektir ? Teslimde Sorumluluğu Nedir ? 
Kiracının Kira Borcunun Ödememesi Halinde Malları Üzerine Kiraya Veren Mal Sahibi Lehine Yapılan Hapis Hakkı Nedir ? 
Konut ve Çatılı İşyerleri ile İlgili Kira Sözleşmeleri Hangi Taşınmazlar İçin Uygulanır ve Kapsamı Nelerdir ?
Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kiracının Vereceği Güvence (Depozito) Bedeli Ne Kadardır ?
Yeni Borçlar Kanunu ile Depozito (Güvence Bedeli) Nasıl Alınacak ve Sözleşme Hitamında Teslim Edilecektir ?
Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Sözleşmelerinde Kiracı Aleyhine Ne Şekilde Düzenlemeler Yapılabilecektir ?
Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Bedeli Nasıl Belirlenecektir ? 
Artış Oranı Ne Şekilde Olacaktır ?
Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Tespiti Davası Ne Demektir ? 
Nasıl Açılacaktır ? 
Mahkeme Tarafından Belirlenen Kira Bedeli Hangi Dönemden İtibaren Geçerli Olacaktır ?
Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kira Sözleşmeleri Nasıl Sona Erdirilecektir ? 
Fesih Sebepleri Nelerdir ?
Kamulaştırma Nedir ?
Hangi Kurumlar Kamulaştırma Kararı Verebilirler ?
Kamulaştırma İşlemi Nasıl Yapılır Öncesinde ve Sonrasında İdarece Yapılacak İşlemler Nelerdir ?
Acele Kamulaştırma Nedir ?
Kamulaştırma Davalarında Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır ?
Kamulaştırmasız El Atma Nedir ?
Kamulaştırmasız El Atmalar Kapsamında Hukuki El Atmalarda Hangi İmar Planına Karşı Dava Açılacaktır ?
Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme Neresidir ?
Kentsel Dönüşüm Nedir ?
Afet Riski Altındındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri Ne Zaman Çıkarılmıştır ?
Türkiye’de Uygulanan Kentsel Dönüşüm Modelleri Nelerdir ?
Kentsel Dönüşüm Yasası ile Ne Hedeflenmektedir ?
Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Nedir ?
Riskli Yapı Nedir ?
Riskli Yapı Statüsüne Hangi Binalar Girer ? 
Arsa Riskli Yapı Mıdır ?
Riskli Yapılara Sadece Kat Mülkiyeti Kanunu’na Tabi Taşınmazlar Mı Girer Yoksa İskanı Olmayan veya Kaçak Diye Tabir Edilen Taşınmazlarda Uygulamaya Tabi Midir ?
Riskli Yapı Tespitini Kim Nasıl Yapar ? 
Lisanslandırılmış Kuruluş Ne Demektir ?
Riskli Yapı Tespitinde Görev Alacakların Özellikleri Nelerdir ? 
Taşınmaza Riskli Yapı Tespiti İçin Gelen Görevli Neleri İbraz Etmelidir ?
Riskli Yapı Denetimini Yapan Kuruluşların Nelere Dikkat Etmesi Gerekir ?
Riskli Yapı Tespitini Kimler Yaptırabilir ?
Riskli Yapı Tespiti Sonrası Süreç Nasıl İşleyecektir ?
Riskli Yapı Tespiti Bildirimlerine Karşı İtiraz Süresi ve Yolları Nelerdir ? 
Riskli Yapı Tespit Raporuna Karşı 2. Bir Rapor Düzenlettirilebilir Mi ?
Yıkım Tebligatı Ne Zaman Yapılacaktır ?
Yıkım Tebligatı Neleri İçerir, Yıkımda Süreler Nelerdir, Yıkımı Kim Uygulayacaktır, Yıkıma İtiraz Edilebilir Mi ?
Riskli Yapıların Tespiti, Tahliyesi ve Yıkımı İşlemlerinde Cezai Mes’uliyet Var Mıdır ?
Riskli Yapılarda Yıkım Ruhsatı Nasıl Düzenlenecektir ?
Riskli Yapılarda Uygulama Yıkım Öncesinde Mi Yoksa Yıkım Sonrasında Mı Yapılacaktır ?
Riskli Yapılarda Uygulama Süreci Nasıl Başlayacaktır ?
Riskli Yapılarda Uygulama Sürecini Kim veya Kimler Başlatabilecektir ?
Riskli Yapılarda Noter Marifeti ile Toplantı Daveti Ne Anlama Gelmektedir ?
Riskli Yapılarda Kat Malikleri/Hak Sahiplerine Toplantı Daveti Hangi Adrese Yapılacaktır ?
Riskli Yapılarda Kat Malikleri/Hak Sahipleri ile Yapılacak Olan Uygulama Toplantısı Kat Mülkiyeti Kanunu’na Mı Tabidir ? 
Bu Toplantı Usulü Nedir ?
Riskli Yapılarda Kat Malikleri/Hak Sahipleri Oy Birliği ile Uzlaşamazlarsa Ne Yapılacaktır ?
Riskli Yapılarda Kat Malikleri/Hak Sahipleri SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Lisanslı Değerleme Kuruluşundan Neden Rapor İsteyeceklerdir ?
Riskli Yapılarda 2/3 Kuralı Ne Demektir ? Ne Anlama Gelir ?
Riskli Yapılarda 2/3 Arsa Payı ile Karar Verilmesi Halinde Bu 2/3’ün Alacağı Kararlar Nelerdir ?
Riskli Yapılarda 2/3 Oy Oranı Arsa Payını mı Kat Malikleri Sayısını mı İfade Eder ?
Riskli Yapılarda Yeniden Yapım/Uygulama Toplantısında 2/3 ile Karar Alınması Halinde Kat Malikleri/Hak Sahipleri Ne Yapacaklardır ?
Riskli Yapılarda 2/3 Oranına Hiç Ulaşılamazsa Ne Olur ?
Riskli Yapılarda Yeniden Yapım İçin Uygulama Toplantısına/Oya Katılamayan veya Toplantıya/ Oya Katılıp Da Hayır Diyenlerin Yani 1/3’ün Hukuki Durumu Ne Olacaktır ?
Riskli Yapılarda Yeniden Yapım İçin Uygulama Toplantısına/Oya Katılamayan veya Toplantıya/ Oya Katılıp Da Hayır Diyenlerin Arsa Paylarının Açık Arttırma Sureti ile Satışı Nasıl Yapılacaktır 
Riskli Yapı İlan Edilen Taşınmaz Parsellerinde Birden Fazla Yapı Bulunması Halinde Uygulama Nasıl Yapılacaktır ?

Birden Fazla Parselin Riskli Yapı İlan EdilmişOlması Halinde Yan Yana Bulunan Parsellerde Tevhid (Birleştirme)

İmkanı Var Mıdır ?

Şartları Nelerdir?
Riskli Alanlarda Uygulama Nasıl Yapılacaktır ?
Riskli Yapıların Bulunduğu Parselde Risksiz Yapı Bulunması Halinde İfraz İşlemi Nasıl Yapılacaktır ?
Riskli Yapılarda Kira Yardımı Ne Anlama Gelmektedir ? Kira Yardımı Kime Yapılacaktır ? 
Kira Yardımı Süresi ve Bedeli Ne Kadardır ? Kira Yardımının Koşulları Nelerdir ?
Kira Yardımı Daha Sonra Geri Ödenecek Midir?
Riskli Yapılarda Kira Yardımı Haricinde Başka Yardımlar Yapılabilmekte Midir ?
Konut ve İşyeri Tahsisi Mümkün Müdür?
Riskli Yapılarda Taşınmazı Kendisi Yapmak İsteyen Maliklere Kredi Kullanılması Durumunda Devletin Sağlayacağı Faiz İndirimi Ne Anlama Gelmektedir ?
Riskli Yapılarda Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanların Riskli Yapının Yeniden Yapımı Halinde Hukuki Durumu Ne Olacaktır ?
Riskli Yapılarda Riskli Yapı Tespitinin Kesinleşmesi ve Yıkım Kararının Tebliği Sonrasında Kiracıların Tahliyesi Mümkün Müdür ?
Tahliye Nedeniyle Kiracıların Maliklerden Yasal Talep Hakları Var Mıdır ?
Riskli Yapılarda Devlet Tarafından Harç ve Vergilerde Uygulanacak Muafiyetler Nelerdir ?
Riskli Alan ve Yapılarda İmar Planı Yapma Yetkisi Hangi Kuruluştadır ?
Riskli Yapılarda Müteahhitlerle Riskli Yapı Tespiti Öncesinde veya Sonrasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalayanların Hukuki Durumu Ne Olacaktır ?
Riskli Yapı Olarak İlan Edilmiş Taşınmazlarda Uygulama Toplantısı Öncesinde Arsa Paylarının 2/3 Çoğunluğu ile Kabul Edilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yerine Farklı Bir Sözleşme İmzalamış Olan Kat Maliki/Hak Sahibi Ne Yapacaktır ? Sözleşmeyi Fesh Edebilir mi ?
2/3 Çoğunluk ile İmzalanan Sözleşmeyi İmzalarsa Diğer Sözleşme Tarafı Müteahhit Maddi Tazminat Davası Açabilir mi ?
Riskli Yapılarda Yargılama Süreçleri Nasıl Olacaktır ? 
İdare Mahkemeleri Yürütmenin Durdurulması Kararı Verebilecek Midir ?
Riskli Yapılarda Hukuk Mahkemeleri Karar Verebilir mi ?
Riskli Yapılarda İhtilaflı ve Davalık Olan Taşınmazların Hukuki Durumu Ne Olacaktır ?
Riskli Yapı Tespiti Süren Davaları Sona Erdirir mi ?
Riskli Yapılarda Uygulanacak Ceza Hükümleri Nelerdir ?
Riskli Yapılarda Uygulanmayacak Olan Yasal Mevzuat Nelerdir ?
Riskli Yapılarda Acele Kamulaştırma Yapılması Ne Demektir ?
Riskli Yapılarda Taşınmaz Üzerindeki İpotekler, Tedbirler, Hacizler ve Şerhlerin Akibetleri Ne Olacaktır ?
Riskli Yapılarda Taşınmazın TOKİ veya Kamu Tarafından Yapılması Ne Demektir ?
Gayrimenkul Aracılık Hizmeti Nedir ?
Gayrimenkul Aracılık Hizmeti Yapan Emlak Müşaviri/Emlak Komisyonucusu (Simsar) Ücreti Ne Zaman Hak Eder ?
Yeni Borçlar Kanununa Göre Emlak Müşaa Göre Emlak Müşaviri/Emlak Komisyoncusu/Gayrimenkul Danışmanlığı (Simsarlık) ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir ?
Emlak Müşaviri/Emlak Komisyoncusu/Gayrimenkul Danışmanı (Simsarın) Ücreti Nasıl Belirlenir ?
Emlak Müşaviri/Emlak Komisyoncusu/Gayrimenkul Danışmanlarının (Simsarların) Tapu Dairesindeki Hakları Nelerdir ?
Emlak Müşaviri/Emlak Komisyoncusu/Gayrimenkul Danışmanlarının (Simsarların) Sorumlulukları Nelerdir ?
Aracılık Hizmetleri Konusunda Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı Neleri Getirmektedir ?
Aracılık Hizmetleri Konusunda Hizmet Bedelinin Ödenmemesi Hallerinde Yargıtay Hangi Kararları Vermektedir ?
Emsal Yargıtay Kararları Nelerdir ?
Yeni Tüketicinin Korunması Kanunu ile Konut Satış Sözleşmelerinde Ne Gibi Düzenlemeler Getirilmiştir ?
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Ne Demektir ?
İmar Kanunu ile Hangi Hususlar Düzenlenmektedir ?
İmar Kanunu’nun Kapsamı Nedir ?
Uygulama İstisnaları Nelerdir ?
İmar Kanunu ile Yapılan Planlama Sistematiği ve Hiyerarşisi Nedir ?
İmar Planları Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?
İmar Planları Gereğince Kamuya Ayrılan Yerlerin Kamulaştırılması Süresi Ne Kadardır ?
İmar Uygulaması Ne Demektir ? 
İmar 18 Uygulaması Nasıl Yapılır ?
Yapı Ruhsatı Ne Demektir ? Hangi Esaslara Tabidir ? 
Yapı Ruhsatı Süresi Ne Kadardır ?
Yapı Ruhsatı Olmayan veya Ruhsata Aykırı Yapılarda Hukuki Sorumluluk Nedir ?
Yapı Kullanma Belgesi Yani İskan Belgesi Ne Demektir ?
Yapı Ruhsatı Almaksızın veya Yapı Ruhsatı veya Eklerine Aykırı İnşaat Yapılması Halinde Sorumluluk Nedir ?
Kimlere Yöneltilebilir ?
Tapu Tahsis Belgeleri ve Hukuki Niteliği Nedir ?
Orman Kanunu 2B Statüsündeki Arazilerin Hukuki Statüsü Nedir ? 
2B Statüsündeki Araziler Nasıl Satın Alınır ?
Sahipsiz Gayrimenkul Ne Demektir ? 
Milli Emlak Müdürlüğü Kayyum Dairesi veya Vakıflarda Bulunan Sahipsiz Gayrimenkuller Nasıl Geri Alınabilir ?
Kat Mülkiyeti Kanunu
Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmeleri
Kamulaştırma Kanunu
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Yasa Tasarısı
Türk Borçlar Kanunu Simsar (Aracılık) Maddeleri
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Maddeleri
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
İmar Kanunu