Faaliyet Detay

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA

MOTORLU TAŞITLARIN DÂHİL OLDUĞU TRAFİK KAZALARINDA

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arabulucu, tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları ve menfaatleri tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.

Hangi Dava Türleri Arabuluculuğa Elverişlidir?

   Arabuluculuk Kanunun 1. maddesi uyarınca, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş
ve işlemler; başka bir anlatımla, tarafların bir özel hukuk uyuşmazlığında sulh, kabul, gibi hukuki işlemleri herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç
duymadan yapabilmelerini, tarafların iradelerinin birleşmesinin bir hâkim kararı olmadan sonuç doğurabilmesini ifade etmektedir.

   Ancak aile içi şiddet iddiası içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Kamu düzeni kavramı tek başına uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmadığını anlamak için yeterli değildir. Bu kavramın içinin doldurulması her somut olaya göre değişecektir. Bu husus Yargıtay içtihatları ve gelişecek Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) içtihatları ile belirlenecektir.

Arabuluculuğa Yönlendirilmesi Uygun Olan Davaların Seçilmesinde Kullanılacak Kriterler

   Tarafları arabuluculuğa yönlendirecek hâkim ilgili davanın arabuluculuğa elverişli olduğuna emin olmalıdır. Ancak arabuluculuğun başarısında bunun kadar önemli başka kriterler de söz konusudur. Araştırmalar tarafların arabuluculuğa yönlendirilmesinde uygulanan standart kriterler olmadığını gösterse de genel olarak “yönlendirme göstergeleri” denebilecek bazı kriterler mevcuttur.