İstanbul icra avukatı; müvekkillerimizin icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek senet tahsili, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, takibin itirazın iptal veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.