İstanbul gayrimenkul avukatları kadromuz müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, intifa hakkı, kentsel dönüşüm hukuku hizmetleri

Ümraniye Gayrimenkul Avukatı

Ümraniye Gayrimenkul Avukatı

Miras Paylaşımı Davası

Miras Paylaşımı Davası