Miras Paylaşımı Davası Nedir ?

Miras bırakanın vefatı üzerine kanuni ve atanmış mirasçılar kendi aralarında anlaşarak terekeyi paylaşabilirler. Mirasçıların terekenin paylaşımı üzerinde anlaşmaya varamamaları, kendi aralarında anlaşmaya yanaşmamaları veya anlaşma ile mirası paylaşmak istememeleri halinde ise mirasçılardan biri tarafından Miras Paylaşımı Davası açılması suretiyle mahkeme eliyle mirasın paylaşılmasını talep edebilir.

Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların bölünmesini eğer bu mümkün değil ise satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir.